Về chúng tôi

Tổng công ty Tín Nghĩa

Thành lập vào năm 1989, qua hơn 34 năm hình thành và phát triển, Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (Tổng Công ty Tín Nghĩa) đã trở thành một trong các Tổng Công ty lớn của tỉnh Đồng Nai với 12 Công ty con (vốn góp trên 50%), 2 Đơn vị trực thuộc và 5 Công ty liên doanh liên kết (vốn góp dưới 50%), doanh số hàng năm đạt trên 10.000 tỷ đồng. Tổng Công ty Tín Nghĩa được tổ chức UNDP bình chọn là một trong 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Tìm hiểu thêm»

Dự án

Trong các lĩnh vực kinh doanh chính, lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN được cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài đánh giá cao, Tín Nghĩa đã và đang đầu tư 8 KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng diện tích hơn 3400 ha. Tính đến nay các KCN Tín Nghĩa thu hút hơn 350 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 7 tỷ USD.

Là một trong những nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng các KCN hàng đầu của Đồng Nai và cả nước, Tổng Công ty Tín Nghĩa không những chỉ quan tâm đến kinh doanh mà còn rất quan tâm đến bảo vệ môi trường. Hiện nay, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành các nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt kết quả tốt, đảm bảo tiêu chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường, gồm: KCN Nhơn Trạch 3 giai đoạn 1 và giai đoạn 2, KCN Tam Phước, KCN An Phước, KCN Ông Kèo, KCN Bàu Xéo, KCN Tân Phú, KCN Đất Đỏ…

KCN Ông Kèo

KCN Ông Kèo

Diện tích: 855,6 ha

Tỉ lệ lấp đầy: 61,5%

Xem thêm

KCN Nhơn Trạch 3

KCN Nhơn Trạch 3

Giai đoạn 1: 336,7 ha, tỉ lệ lấp đầy 100%

Giai đoạn 2: 360,49 ha, tỉ lệ lấp đầy 97,5%

Xem thêm

KCN An Phước

KCN An Phước

Diện tích: 201 ha

Tỉ lệ lấp đầy: 96,5%

Xem thêm

KCN Tân Phú

KCN Tân Phú

Diện tích: 54,16 ha

Tỉ lệ lấp đầy: 98%

Xem thêm