Dự án - Khu công Nghiệp Ông Kèo

Khu công Nghiệp Ông Kèo


Project Description
Tên dự án:

Khu Công Nghiệp Ông Kèo

Địa chỉ:

Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Năm thành lập:

2008

Diện tích:

855,6 ha

Khách hàng:

Vopak, Maxihub, CNI, Long Thuận, Xi măng Công Thanh,.....

Tỉ lệ lấp đầy

Khu công nghiệp (KCN) Ông Kèo đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 10/7/2007 với tổng diện tích 855,6ha trong đó diện tích đất KCN là 823,45ha và 32,15ha diện tích đất đường liên Cảng 61m. Lợi thế đặc biệt của KCN là tiếp giáp với sông Lòng Tàu và đã được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) quy hoạch chi tiết các khu bến cảng chuyên dùng tiếp nhận tàu có tải trọng tư 10.000 tấn đến 30.000 tấn và bến cảng tổng hợp cho tàu có tải trọng đến 30.000 tấn và được quy hoạch diện tích đất dành cho thuê là 535,3ha chiếm 65% diện tích đất KCN Ông Kèo.