Dự án - Khu công Nghiệp Ông Kèo EN

Khu công Nghiệp Ông Kèo EN


Project Description
Tên dự án:

Khu Công Nghiệp Ông Kèo

Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Vốn đầu tư:

Diện tích:

855.6 ha

Khách hàng:

Vopak, Maxihub, CNI, Long Thuận, Xi măng Công Thanh,.....

Tỉ lệ lấp đầy