Office for rent

Office for rent

Vị trí văn phòng đặt tại Tòa nhà Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, rất phù hợp cho các ngành dịch vụ bổ trợ cho các doanh nghiệp trong Khu Công Nghiệp như: Ngân hàng, tín dụng, dịch vụ logistics,…..