Dự án - Khu công nghiệp An Phước EN

Khu công nghiệp An Phước EN


Project Description
Tên Dự Án:

Khu Công Nghiệp An Phước

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Vốn đầu tư:

302 triệu USD

Diện tích:

201 ha

Khách hàng

Volcafe, Katoen, Neumann gruppe vietnam,........

Tỉ lệ lấp đầy

Tỉ lệ lấp đầy